Kombi Service - Friggsvej 3 - 8723 Losning - Tlf: 20 60 28 53
EJENDOMSSERVICE

.Renhold og vedligehold af bede, beplantninger, udenomsarealer,græsklipning, hækklipning, beskæring og
bortkørsel af haveaffald
HÆKKLIPNING
GRÆSKLIPNING
VEDLIGEHOLD AF BEDE
BESKÆRING AF BUSKE
FEJNING AF BEFÆSTEDE AREALER
BORTKØRSEL AF HAVEAFFALD